Vairuotojams, turintiems vaikų ir dirbantiems Belgijos įmonėje, pagal Belgijos įstatymus priklauso išmokos už kiekvieną vaiką, nepaisant jų gyvenamosios vietos (vaikai gali gyventi ir Lietuvoje, ir Belgijoje). Vaikų išmokos skiriamos pagal šio sąrašo prioritetinę eilę:
  1. Vaiko tėvas

  2. Vaiko mama

  3. Patėvis

  4. Pamotė

Jei nei vienas iš tėvų negali teikti prašymo dėl išmokų už tėvus, vyriausias žmogus iš šio sąrašo gali tai padaryti:

  • Vaiko mamos arba tėčio partneris

  • Vienas iš vaikų senelių (jei vaikas gyvena su jais)

  • Dėdė arba teta (jei vaikas gyvena su jais)

  • (Į)brolis arba (į)sesuo

Vaiko pinigai yra skiriami vaikams iki 18 metų. Nuo tų metų, kai vaikui sueina 18, rugsėjo mėnesio, įsigalioja tam tikros sąlygos. Vaiko iki 25 metų tėvui vis dar bus mokami pinigai už jį, jei vaikas studijuoja nuolatinėje studijų programoje arba registruojasi į SoDra kaip ieškantysis darbo.

Kas gauna vaikų išmokas?

Asmuo, gaunantis vaikų pinigus, priklauso nuo situacijos. Dažniausiai tai yra vaiko mama. Jei tėvai išsiskyrę/nesusituokę, išmoka mokama priklausomai nuo situacijos. Jei vaikas neturi tėvų arba prižiūrinčios institucijos, išmokos mokamos tiesiogiai pačiam vaikui.

Vaiko išmokos mokamos tėvams turintiems šeimos/biologinį ar teisinį ryšį su vaiku. Vadinasi, vaikų išmokas galima gauti už biologinius, įvaikintus vaikus, antrosios pusės vaikus arba vaikus, kurių globa priteista teismo sprendimu.

Kokio dydžio yra vaikų išmokos?

Išmokos yra individualios kiekvienai situacijai.

Orientaciniai vaikų išmokų dydžiai, jei šeima turi 4 vaikus, jos pajamos yra didesnės nei 2582 Eur/mėn., o vienas iš tėvų dirba Flandijos regione ir vaikai nėra neįgalūs:

Vaikas Amžius Išmokos dydis
Pavyzdys 1 18 m. 118,85 Eur
Pavyzdys 2 10 m. 206,43 Eur
Pavyzdys 3 8 m. 292,12 Eur
Pavyzdys 4 3 m. 259,49 Eur

Viso: 876,89 Eur.

Nurodytos kainos yra orientacinės ir gali varijuoti priklausomai nuo kiekvienos situacijos.

Galite apskaičiuoti Jums priklausančią išmoką naudodamiesi informacija šiose lentelėse:

 

1. Pagrindinė vaikų išmoka dirbantiems Flandijoje

Pirmas vaikas Antras vaikas Trečias
Išmokos dydis 92,09 Eur 170,39 Eur 254,40 Eur

 

2. Papildomas priedas už vaikų amžių (Flandija)​

Amžius Vyriausias vaikas Visi jaunesni vaikai
6 – 11 16,04 Eur 31,99 Eur
12 – 17 24,43 Eur 48,88 Eur
18 arba vyresnis 28,16 Eur 62,15 Eur

 

3. Papildomas priedas vaikams augantiems tik su vienu iš tėvų

Vaikas Priedas
Pirmas vaikas 46,88 Eur
Antras vaikas 29,06 Eur
Trečias ir kiti vaikai 23,43 Eur

 

Prie šios sumos prisideda metiniai ir kiti priedai. Vaikų pinigai yra mokami už praėjusį menėsį ir dažniausiai yra išmokami 7-8 mėnesio dieną.

Vairuotojams, įsidarbinusiems Belgijoje, su savimi reikia turėti vaiko gimimo liudijimo kopiją.

Atgal